ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์เห็ดถั่งเช่าสีทอง

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

Spread the love

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ไม่รับประกันในผลการรักษาหรือความปลอดภัย ไม่สามารถนำไปใช้แทนการรักษาจากแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนำไปใช้และไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องได้